Úvod / Výrobky / Klasické dlažby / Štandardné

ŠTANDARDNÉ

V tejto kategórii sa môžeme stretnúť s najrozšírenejšími zámkovými dlažbami, ktoré zabezpečili obľúbenosť zámkových dlažieb v celej Európe. Prechádzajúc sa ulicami obcí si môžeme na každom kroku všimnúť dlažby určené na veľkú záťaž, alebo v stavebníctve obľúbený hranol, ako aj zatrávňovacie tvárnice zabezpečujúce zelenší povrch.

VLNA

Veľká časť zákazníkov nazýva tento desiatky rokov dobre známy a používaný klasický základný produkt vlnovou dlažbou.

HRANOL

Najobľúbenejšia zámková dlažba je dlažba Hranol. Vďaka rozmeru 1:2 je v stavebníctve jedným z najrozšírenejších, najuniverzálnejších dlažieb, ľudovo ho nazývajú aj hranol.

ZÁMČAN

Dlažba s dvojitou väzbou poskytuje stabilitu a spoľahlivosť, preto ho používajú v prvom rade tam, kde je zvládnutie zaťaži-teľnosti prvoradým aspektom. Poskytuje nám masívny, dobre zaťažiteľný, vynikajúci adhézny povrch, ľahko pokladateľný.

PATENT

Dlažba Patent o rozmere 10x20 cm je druh dlažby, ktorá sa namiesto obvyklej hrúbky 6 cm vyrába v 5 cm-vej hrúbke. Vďaka revolučne novej výrobnej technológii ju oproti tradičnej 1 cm hrubej vrstve odolnej voči opotrebeniu vyrábame v úprave, ktorá je v celom priereze odolná voči opotrebeniu. Pevnosť, zaťažiteľnosť a vstaviteľnosť sa zhoduje s hrubšími 6 cm klasickými dlažbami.

HRANOL KOMBI

Dlažba Hranol Kombi je špeciálny variant v stavebníctve už dobre zaužívanej zámkovej dlažby vo forme hranola s rozmermi 10 cm x 20 cm. Podstatou špeciálneho postupu je, že hranoly vyrábame s tromi rôznymi povrchmi, pričom rozmery a tvary hranolov sú rovnaké. Vďaka tomu plocha vyhotovená z dlažby Hranol kombi poskytne nový, vzrušujúci pohľad.

ORAVA TRIO

Najnovším produktom klasických dlažieb je dlažba Orava. Z prvkov vyrábaných v troch rozmeroch je možné vyložiť množstvo rôznych vzorov, predovšetkým na plochách väčšieho rozsahu je možné vytvárať kreatívne, hravé variácie vzorov.

ZATRÁVŇOVACIA TVÁRNICA

Ak máme pri vytváraní parkovacích priestorov predpísané zabezpečiť určitý rozsah zelených plôch, ale technicky bude plocha zaťažená dopravnými prostriedkami, najstarším, dobre zaužívaným a už preukázaným dlažobným riešením je použitie zatrávňovacej tvárnice. Z dôvodu prehriatia betónu v letných mesiacoch je vhodné povrch udržiavať, vlahu zabezpečiť pravidelnýcm polievaním, aby nám trávnatá plocha nevyhorela.

EKO UNI

Dlažbu Eko Uni sme vyvinuli na také miesta, kde sa problémom stáva odvádzanie dažďovej vody. Vďaka škáram zabezpečeným veľkorozmernými dištančnými náliskami, v kombinácii s vhodnou podkladovou vrstvou zabezpečujúcou odvádzanie dažďovej vody, sme dosiahli pri plochách vyhotovených z tejto dlažby optimálnu vsiakavosť.

CHODNÍKOVÁ PLATŇA

Moderným variantom klasickej chodníkovej platne o rozmere 40x40 cm.