CESTNÝ PROGRAM

Úvod / Výrobky / Obrubníky

OBRUBNÍKY

Pokiaľ neplánujeme zámkovú dlažbu položiť vedľa plotového múrika alebo k základom budovy, je nevyhnutné okraje dlažby účinne spevniť. Táto potreba bola podstatou pri vytvorení záhradných obrubníkov. Tieto elementy odporúčame použiť pri takých dlažbách, pre ktoré je charakteristická cyklistická alebo pešia premávka. Na povrchy, ktoré sú zaťažené premávkou osobnými vozidlami je vhodnou voľbou spevnený záhradný obrubník.

OBRUBNÍK PARKOVÝ

Záhradný obrubník s dĺžkou 100 cm, výškou 20 cm a šírkou 5 cm je vhodný vyslovene na ohraničenie dlažieb vystavených pešej alebo cyklistickej premávke.

OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ

50 cm dlhý, 20 cm vysoký a 6 cm široký palisádový obrubník sa od záhradného obrubníka líši estetickým vzhľadom. Rezaním obrubníka na menšie kusy je možné vytvoriť oblúkovité povrchy.

OBRUBNÍK SPEVNENÝ

Tento druh obrubníka so šírkou 8 cm odporúčame použiť na tých miestach, na ktorých sa očakáva prejazd menších motorových vozidiel na dláždenom povrchu