CESTNÝ PROGRAM

Úvod / Výrobky / Klasické dlažby

KLASICKÉ DLAŽBY

Záhrady, úseky ciest vykladané zámkovou dlažbou tvoria už 110 rokov súčasť rozvinutejších sídiel každodennej Európy. Skoršie generácie s obdivom rozprávali vrámci zážitkov z pobytov na západe o upravených, farebne a tvarovo najrozmanitejších dlažbách, preto nie je prekvapením, že dlažobné kamene sa u nás objavili ešte pred zmenou režimu už začiatkom 80-tich rokov.

ŠTANDARDNÉ

V tejto kategórii sa môžeme stretnúť s najrozšírenejšími zámkovými dlažbami, ktoré zabezpečili obľúbenosť zámkových dlažieb v celej Európe. Prechádzajúc sa ulicami obcí si môžeme na každom kroku všimnúť dlažobné kamene určené na veľkú záťaž, alebo v stavebníctve obľúbený hranol, ako aj zatrávňovacie tvárnice zabezpečujúce zelenší povrch.

STREDNÁ TRIEDA

Umožňujúc najrozmanitejšie farebné kombinácie, ako výsledok kreatívneho plánovania, takmer neexistuje taký nápad, na ktorého realizáciu by neboli vhodné dlažby tejto kategórie. Túto kategóriu odporúčame tým milým zákazníkom, ktorí majú odvahu odtrhnúť sa od obvyklého, a vysnívať s ijedinečný, výnimočný povrch.

DLAŽBA PRE NEVIDIACICH

Prvoradou úlohou dlažieb pre nevidiacich je podávanie informácie. Pre nevidiacich a slabozrakých je veľkou pomocou, ak sa pomocou taktilných dlažieb môžu pohybovať v bezpečných pásmach, alebo sa vedia pripraviť na situácie, ktoré môžu predstavovať prípadné nebezpečenstvo.

ĎALEJ